#Coachd træning

#COACHD tilbyder træningsløsninger tilpasset forskellige ønsker til og behov for vejledning både for enkeltpersoner og grupper. Fælles for dem alle er, at træningen tilpasses individuelt og at der sikres en tæt dialog mellem træner og udøver.